assessoria jurídica gratuïta


xPaying-Artists-Logo_m-wht-strap.png.pagespeed.ic.BUqqZo_A3x
>CAT + CAST

>A causa del funcionament orgànic d’una Associació com és la AAVIB (Associació d’Artistes Visuals dels Illes Balears) en nombroses ocasions és necessària la consulta o col·laboració d’una advocat o especialista jurídic que pugui donar forma i cobertura als dubtes legals i administratives derivades de la pròpia activitat de la mateixa.

D’aquesta manera neix la necessitat de tenir un contacte de manera permanent que pugui resoldre i ajudar en les diferents vicissituds legals amb les quals es pot trobar l’Associació, amb la finalitat de millorar la seva eficàcia, eficiència i quantitat de treball necessari per a la realització de qualsevol activitat o acció.

En aquest sentit, és un plus, la possibilitat d’oferir un servei legal als associats perquè puguin trobar un primer suport legal en les diferents matèries relacionades amb la seva activitat que puguin sorgir; contractes, convenis, etc.

És en aquest sentit que presento els meus serveis com a Assistent Jurídic per la AAVIB, que consta de les diferents premisses;

ASSESSORIA LEGAL PER A l’ASSOCIAT

L’Assessoria legal per a l’Associat constarà dels següents punts;

– Resolució de consultes legals als associats mitjançant correu electrònic on el soci pot manar els seus dubtes o consultes sobre les quals necessiti ajuda legal.

– Redacció de documents legals que puguin ser presentats en nom propi, per a temes relacionats amb la seva activitat professional.

Per a la realització de consultes, ha d’enviar-se email a aavibjuridico@gmail.com, establint en l’Assumpte Nº SOCI i el resum de la consulta.

Per a una major efectivitat, haurà de realitzar-se la consulta seguint el present esquema:

HISTORICO
PROBLEMA I DATA Màx. CONTESTACIÓ
CONSULTA
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

L’assessora jurídica

>Debido al funcionamiento orgánico de una Asociación como es la AAVIB (Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears) en numerosas ocasiones es necesaria la consulta o colaboración de una abogado o especialista jurídico que pueda dar forma y cobertura a las dudas legales y administrativas derivadas de la propia actividad de la misma.

De esta manera nace la necesidad de tener un contacto de manera permanente que pueda resolver y ayudar en las diferentes vicisitudes legales con las que se puede encontrar la Asociación, con el fin de mejorar su eficacia, eficiencia y cantidad de trabajo necesario para la realización de cualquier actividad o acción.

En este sentido, es un plus, la posibilidad de ofertar un servicio legal a los asociados para que puedan encontrar un primer apoyo legal en las diferentes materias relacionadas con su actividad que puedan surgir; contratos, convenios, etc.

Es en este sentido que presento mis servicios como Asistente Jurídico para la AAVIB, que consta de las diferentes premisas;

ASESORÍA LEGAL PARA EL ASOCIADO

La Asesoría legal para el Asociado constará de los siguientes puntos;

– Resolución de consultas legales a los asociados mediante correo electrónico donde el socio puede mandar sus dudas o consultas sobre las que necesite ayuda legal.

– Redacción de documentos legales que puedan ser presentados en nombre propio, para temas relacionados con su actividad profesional.

Para la realización de consultas, debe enviarse email a aavibjuridico@gmail.com, estableciendo en el Asunto Nº SOCIO y el resumen de la consulta.

Para una mayor efectividad, deberá realizarse la consulta siguiendo el presente esquema:

  1. HISTORICO
  2. PROBLEMA I FECHA MÁX. CONTESTACIÓN
  3. CONSULTA
  4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

 

La asesora jurídica

>Aquí podeu veure un vídeo explicatiu de l’anterior advocada del Servei Jurídic de l’AAVIB, Eva Frade.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s