Convenis

 

A l’AAVIB, treballam per l’aplicació i el compliment del codi de Bones pràctiques professionals en les Arts visuals. Una de les nostres línies d’actuació, consisteix en establir convenis amb diferents entitats, on quedi per escrit el compromís d’incorporar-les. Aquests documents, també serveiexen com a pauta i referent a l’hora en que els i les artistes, es troben amb algun conflicte. Aquí trobareu els convenis signats de moment: