bones pràctiques

Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals

 

CODI de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals

 

L’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears posa al vostre abast el CODI de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals editat per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC).

Aquí podeu descarregar-lo en PDF:

Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals (català)

El CODI recull tant aspectes generals de contractació (drets d’explotació, drets d’autor, assegurances, impostos, remuneració…) com els aspectes relatius a la relació que s’estableix entre els creadors i els altres agents. També inclou models de contractes.

L’objectiu és facilitar i regular la relació que es genera entre els i les artistes visuals i els i les agents que intervenen en el sector (gestors/es culturals, comissaris/es, directors/es d’espais d’exposició…)

El Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals fa els plantejaments més bàsics i generals. A continuació, el Codi de Relacions entre l’Artista Visual i l’Espai de Difusió i el Codi de Relacions entre l’Artista Visual i la Galeria aborden tots els vessants d’ambdós tractes amb molt més detall, concreció i especialització.

Finalment, la Guia de la Contractació de l’Artista Visual ofereix sis models comentats de contracte de regulació de les operacions estàndard, les situacions més habituals en les que es troba l’artista en l’exercici de la seva activitat professional.”

Aquí podeu descarregar-vos la resta de documents desglossats en PDF:

Relació Artista-Espai

Codi de Relacions entre l’Artista Visual i l’Espai de Difusió (pdf)

Relació Artista-Galeria


Codi de Relació entre l’Artista Visual i la Galeria d’art
 (pdf)

Guia de Contractació

Guia de Contractació de l’Artista Visual (pdf)

Model de Contracte (format .doc)

.


.

Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales

.

També posam al vostre abast el Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales aprovat pel Ministeri de Cultura i acordat entre tots els Sectors del Món de l’Art Contemporani (Associacions de Directors de Museus i Centres d’Art, Galeries, Crítics, i la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals) l’any 2008.

Aquí el podeu descarregar en PDF:

Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales (castellano)