Diario de Mallorca: #Destitució/restitució #50Vs500díes

rdp-honoraris

El passat 28 d´octubre un dels guitarristes més destacats del Japó, Norio Sato, estava contrariat perquè l´Ajuntament no autoritzava el seu concert al Solleric. Un comunicat de Cort assenyalava que l’anul·lació fou conseqüència «del cúmul de despropòsits» causats pel cessat Gómez de la Cuesta, i que Cultura «està havent d’assumir», segons paraules de la D.G. Francisca Niell. Un tècnic del Solleric va haver de transmetre l’ordre política que prohibia el concert. L´artista va tenir que tocar a un pis privat cedit d´urgència. (Mateu Ferrer).

El psicòleg i investigador H. Gardner conegut per haver formulat la teoria de les intel·ligències múltiples, diu que «no aconsegueixes l’excel·lència si no et compromets amb objectius que van més enllà de les teves necessitats per servir les de tots. I això exigeix ètica».

Ara fa just un any es va celebrar a Can Oms un acte molt simbòlic pels artistes. L´ex-regidor Miquel Perelló i Francisca Niell, D.G. de Cultura, es van comprometre públicament a gestionar la Cultura amb transparència i bones pràctiques. Vam ser molts els assistents a l´acte, perquè culminava amb èxit una llarga reivindicació del col·lectiu artístic.

Amb aquest esperit vam iniciar el procés de transformació i democratització de la Fundació Palma Espais d´Art (FPEA), entitat gestionada per la D.G. de Cultura. Després de molt de treball i negociació vam signar amb la FPEA els Documents Marc pel canvi de model de la Fundació i les noves línies estratègiques a seguir, és el resultat d´un procés participatiu en el que arribàrem al consens fins a sis associacions professionals. Des de la firma, res del contingut pactat s’ha fet efectiu i Cultura, amb Niell al capdavant, en lloc d’acomplir amb les expectatives generades, s’allunya cada dia més del paradigma del procomú i la participació efectiva. Amb les seves darreres actuacions (manu militari) es planta contra la majoria del sector i de la ciutadania que està reclamant noves formes, més democràtiques, innovadores i transparents.
Després de 500 dies de l’actual D.G. de Cultura, ens trobam amb la FPEA en shock, amb un projecte aprovat que no s’aplica i sense direcció artística. Un Solleric lluny de ser un espai comú per viure la cultura, desert de projecte creatiu i desmantellat per la vacil·lació dels gestors polítics i el Centre de Recursos i Creació Artística tancat.
La FPEA ja va passar vuit mesos sense direcció, lloc que va ocupar Gómez de la Cuesta després de guanyar el primer concurs, amb un jurat independent i professional triat pel Sector. Un jurat que ja es va sentir obligat a emetre un manifest sobre carències importants de la Fundació i la baixada de la retribució de la direcció. A 50 dies del seu nomenament és el propi Llorenç Carrió que informà als mitjans de l´acomiadament de Gómez de la Cuesta, sense aprovació prèvia del Patronat. Finalment el cessament es recondueix a pèrdua de confiança i una qüestió d’incompatibilitats, quan per Comissió Executiva es van aprovar els projectes que tenia pendents. Aquest període de carència és pràctica habitual en aquests casos, i exemple d’això, ho trobam en la pròpia Niell. Nomenada el 02/12/2013 com a administradora única de l’empresa Nat Projectes, Niell, Amer Tomás. Serveis Culturals i Ambients SL, va desenvolupar activitats com per exemple: el 8/10/2015 l’exposició «Mirades Obertes a la natura». Niell n´era la comissària.

Són 500 dies de gestió a la deriva, sense posar en marxa les estratègies pactades, menystinguen la coresponsabilitat adquirida amb el Sector, demostrant una incapacitat de cercar altres vies de solució més consensuades, abans d´una destitució matussera. Si realment hi ha sensibilitat i voluntat política per impulsar la Cultura i la Creació Artística pròpia no ens mereixem la Directora General actual. L’AAVIB demana la reversió dels fets: la restitució de Gómez de la Cuesta, i la destitució de Francisca Niell.

PS: i això que no hem pogut parlar de la Fundació Miró i les seves convocatòries públiques d´oferta laboral.

Comissió Executiva de l´AAVIB. Associació d´Artistes Visuals de les Illes Balears.

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2016/11/16/destituciorestitucio-50-vs-500-dies/1165893.html

 

CAST>_________________________________________________________

 

El pasado 28 de octubre uno de los guitarristas más destacados del Japón, Norio Sato, estaba contrariado porque el Ayuntamiento no autorizaba su concierto al Solleric. Un comunicado de Cort señalaba que la anulación fue consecuencia «del cúmulo de despropósitos» causados por el cesado Gómez de Cuesta, y que Cultura «está teniendo que asumir», según palabras de la D.G. Francisca Niell. Un técnico del Solleric tuvo que transmitir la orden política que prohibía el concierto. El artista tuvo que tocar a un piso privado cedido de urgencia. (Mateu Ferrer).

El psicólogo e investigador H. Gardner conocido por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples, dice que «no consigues la excelencia si no te comprometes con objetivos que van más allá de tus necesidades, para servir las de todos. Y esto exige ética».
Ahora hace justo un año se celebró a Can Olmos un acto muy simbólico por los artistas. El ex-regidor Miquel Perelló y Francisca Niell, D.G. de Cultura, se comprometieron públicamente a gestionar la Cultura con transparencia y buenas prácticas. Fuimos muchos los asistentes al acto, porque culminaba con éxito una larga reivindicación del colectivo artístico.

Con este espíritu iniciamos el proceso de transformación y democratización de la Fundació Palma Espais d’Art (FPEA), entidad gestionada por la D.G. de Cultura. Después de mucho trabajo y negociación firmamos con la FPEA el Documento Marco para el cambio de modelo de la Fundación y las nuevas líneas estratégicas a seguir, es el resultado de un proceso participativo, en el que llegamos al consenso hasta seis asociaciones profesionales. Desde la firma, nada del contenido pactado se ha hecho efectivo y Cultura, con Niell al frente, en lugar de cumplir con las expectativas generadas, se aleja cada día más del paradigma del procomún y la participación efectiva. Con sus últimas actuaciones (manu militari) se planta contra la mayoría del sector y de la ciudadanía que está reclamando nuevas formas, más democráticas, innovadoras y transparentes.
Después de 500 días de la actual D.G. de Cultura, nos encontramos con la FPEA en shock, con un proyecto aprobado que no se aplica y sin dirección artística. Un Solleric lejos de ser un espacio común para vivir la cultura, desierto de proyecto creativo y desmantelado por la vacilación de los gestores políticos y el Centro de Recursos y Creación Artística cerrado.
La FPEA ya pasó ocho meses sin dirección, lugar que ocupó Gómez de Cuesta después de ganar el primer concurso, con un jurado independiente y profesional elegido por el Sector. Un jurado que ya se sintió obligado a emitir un manifiesto sobre carencias importantes de la Fundación y la bajada de la retribución de la dirección. A 50 días de su nombramiento es el propio Llorenç Carrió que informó a los medios del despido de Gómez de la Cuesta, sin aprobación previa del Patronato. Finalmente el cese se reconduce a pérdida de confianza y una cuestión de incompatibilidades, cuando por Comisión Ejecutiva se aprobaron los proyectos que tenía pendientes. Este periodo de carencia es práctica habitual en estos casos, y ejemplo de esto, lo encontramos en la propia Niell. Nombrada el 02/12/2013 como administradora única de la empresa Nat Projectes, Niell, Amer Tomás. Servicios Culturales y Ambientes SL, desarrolló actividades como por ejemplo: el 8/10/2015 la exposición «Mirades Obertes a la natura». Niell era la comisaria.

Son 500 días de gestión a la deriva, sin poner en marcha las estrategias pactadas, despreciando la corresponsabilidad adquirida con el Sector, demostrando una incapacidad de buscar otras vías de solución más consensuadas, antes de una destitución chapucera. Si realmente hay sensibilidad y voluntad política para impulsar la Cultura y la Creación Artística propia, no nos merecemos la Directora General actual. AAVIB pide la reversión de los hechos: la restitución de Gómez de Cuesta, y la destitución de Francisca Niell.

P.S.: y eso, que no hemos podido hablar de la Fundació Pilar i Joan Miró y sus convocatorias públicas de oferta laboral.

Comisión Ejecutiva de l´AAVIB. Asociació d´Artistes Visuals de les Illes Balears.
http://www.aavib.net/

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s