Manifest > AAVIB, Jurat de Selecció, Mesa Estatal del Sector, IAC, CCAV, MAV, UAAV, FEAGC, CGAC, ADACE > #50Vs500dies

sollferit-poster

MANIFEST: AAVIB, Jurat de Selecció, La UNIÓN, Mesa Estatal del Sector, ADACE

Entenguin aquest escrit com la resposta dels sotasignants a la decisió unilateral que va prendre la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma, el passat dilluns, 24 d’octubre, de cessar Fernando Gómez de la Cuesta (FGdlC) com a director gerent de la Fundació Palma Espais d’Art (FPEA), càrrec al que havia accedit el passat 1 de setembre, després de guanyar el concurs públic mitjançant un jurat que, per primera vegada, estava integrat exclussivament per professionals independents. Voldríem remarcar que la decisió es va comunicar a FGdlC tot just unes hores abans de la primera convocatòria per formar el Consell Assessor de la FPEA, convocatòria que la regidoria va cancel·lar.

La successió dels fets ens sembla especialment lamentable pels següents motius:

  • Perquè, després de mesos treballant amb l’Ajuntament de Palma per aconseguir una taula representativa del sector, es va donar forma a un document marc per tenir una Fundació Palma Espais d’Art actualitzada, democràtica i transparent. Els darrers fets esdevinguts fan pensar que no és així.
  • Perquè com demanaren els membres del jurat que va seleccionar FGdlC, calia configurar el més aviat possible una comissió assessora que treballàs al costat de la direcció gerència de la FPEA, a la vegada que l’Ajuntament havia de comprometre uns pressupostos suficients i conformes a les activitats i responsabilitats de la direcció i de l’entitat, com a servei públic dirigit a la ciutadania. No només no s’ha constituït aquesta comissió sinó que s’ha procedit a comunicar públicament la destitució del director abans de passar pel Patronat de la pròpia FPEA, sense consultar amb el sector i, sobretot, després d’un temps massa breu i sense explicar suficientment la decisió com per jutjar la pertinència de la mesura.
  • Perquè en una institució democràtica no s’entén que es pugui prendre una decisió de cessament tan dràstica de manera unilateral. Recordem que, en no haver canviat els estatuts de la FPEA en el sentit que es va comprometre la pròpia regidoria amb la taula del sector, l’equip de govern de Cort té majoria en el Patronat que cessa el director gerent.
  • Perquè estam preocupats per la ineficàcia, i ineficiència, el descuit i l’escasa activitat que ha demostrat l’equip que configura la regidoria de Cultura, envers a la creació artística i el projecte artístic de la FPEA. Una manca de voluntat i capacitat política per portar a bon terme els acords signats amb el sector i aprovats pel Patronat de la Fundació.
  • Perquè després de molts mesos d’incertesa i de buit en la direcció de la FPEA, el nomenament de FGdlC va obrir una esperança de recuperació tant d’activitats com de presència per als espais de la Fundació. En aquest sentit, ens preocupa que aquesta destitució dóna continuïtat al període d’ombra i de desprestigi per als centres d’art de Palma, situant la FPEA en una posició molt distant a la del centre de referència de l’Art Contemporani de la ciutat, orfe de direcció, amb el centre de recursos Ses Voltes tancat i sobretot la situen al marge de les Bones Pràctiques amb les quals tots estam compromesos

Els sotasignants volem expressar la nostra preocupació davant d’aquests fets, perquè mostren de nou unes formes poc transparents i amb absoluta manca de diàleg. Per tot això, instem als responsables de la planificació de les polítiques culturals de Palma a:

–       Superar els models de les polítiques culturals tradicionals, per abordar el canvi que la ciutadania està reclamant: la democratització de les institucions, les bones pràctiques i la transparència.

–       Comptar amb la participació activa de la ciutadania en la planificació, execució i avaluació de les polítiques públiques, creant els instruments necessaris que garanteixin la seva implicació en el espais de presa de decisió

–       Elegir les direccions de les institucions a través de concurrència pública i amb jurats independents. Dotar les direccions d’autonomia, sotmeses a mecanismes de transparència i rendició de comptes.

Jurat de Selecció Direcció FPEA, La UNIÓN (Associacións d’Artistes Visuals d’Espanya), Mesa Estatal del Sector, ADACE, AAVIB.

————————————–

COMUNICADO DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ÁMBITO NACIONAL

27 de octubre de 2016

El IAC junto a las principales asociaciones de arte contemporáneo de ámbito nacional, denuncia el cese de de D. Fernando Gómez de la Cuesta como Director del Casal Solleric de Palma.

Desde las asociaciones firmantes queremos denunciar la situación completamente irregular y anómala producida por el cese de D. Fernando Gómez de la Cuesta como Director del Casal Solleric de Palma.

Entendemos que un proyecto cultural seleccionado por un jurado de expertos independientes perfectamente cualificados para ello, no se puede truncar a los 50 días de haber sido aprobado por las cuestiones que se aducen, de carácter administrativo, burocrático y vinculadas a proyectos de escasa cuantía económica que sólo procuraban el servicio a la comunidad artística y a la ciudadanía tal y como reza el literal del proyecto presentado por el Sr. de la Cuesta.

Desde nuestro punto de vista este cese contraviene la aplicación rigurosa de las buenas prácticas contempladas en el Documento de las Buenas prácticas en Museos y Centros de Arte, referencia para todo el sector del arte contemporáneo. Es una injerencia manifiesta y no justificada en la decisión del jurado formado por expertos y en el libre desarrollo de un proyecto ganador de un concurso público y abierto. Por todo ello, solicitamos la reincorporación del Sr. Gómez de la Cuesta en su cargo y que se garantice el libre desarrollo de su proyecto.

Instituto de Arte Contemporáneo(IAC)
Consejo de Críticos de Artes Visuales (CCAV)
Mujeres en las Artes Visuales (MAV)
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV)
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC)
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo (CGAC)
Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s