Proposta de l’AAVIB x ítems de valoració de les ajudes de l’IEB

Proposta de l’AAVIB x ítems de valoració de les ajudes de l’IEB

Els criteris de valoració recollits a la convocatòria de l’IEB són els següents:

 • Interès cultural del projecte (rellevància cultural per a les Illes Balears i qualitat del projecte): de 0 a 5 punts.
 • Interès estratègic del projecte (adequació a les línies estratègiques de promoció exterior de l’IEB): de 0 a 3 punts.
 • Trajectòria cultural i professional del creador/l’artista: de 0 a 3 punts.
 • Prestigi i trajectòria de l’espai que acull l’activitat i/o de l’entitat organitzadora: de 0 a 3 punts.
 • Potencial de projecció exterior del projecte: de 0 a 5 punts.
 • Presentació documental del projecte: de 0 a 1 punt.

Puntuació total: 20 punts

0_En tots els casos s’han de valorar els següents aspectes de la proposta/projecte:

 • Atenció a les necessitats específiques dels creadors que estan en diferents punts de la seva carrera (emergents, mid-carrer, retrospectiva).
 • Especial sensibilitat a formats i processos no convencionals i sub-presentats, projectes amb menor visibilitat i que requereixen temporalitats més lentes i aquells tipus de pràctiques que s’exhibeixen als Centres més enllà de les classificacions convencionals de les Belles arts.
 • Exposició d’artistes dones i el seu protagonisme en les activitats dels centres d’art.
 • Haver superat processos de selecció/convocatòries obertes.
 • Les condicions de treball i de producció pels artistes/agents culturals… carta d’invitació, contracte per escrit, honoraris d’artista, condicions d’assegurança, transport de les obres…
 • Respecte als drets d’autor o avançar en el foment de l’ús de llicències lliures que hi permetin l’accés.

Interès cultural: (màxim 5)

1_Residencies d’artistes/comissaris d’art /altres agents culturals… Fins a 5 punts

 • Residències en centres per desenvolupar una activitat orientada a la recerca, investigació, experimentacióó, laboratori, producció i/o formació.

2_Trobades/meeting d’artistes/agents culturals- nacionals- internacionals… Fins a 5 punts

 • Han d’incidir en la relació́ entre el pensament i la producció́ artística més contemporània, així com la revisió i contextualització de certes temàtiques, moviments o artistes en un marc històric, polític i social, afavorint el diàleg del local amb el global.
 • Impuls de noves aliances amb col·lectius d’experimentació́ i altres organitzacions; orientats a establir relacions de cooperació́ i col·laboració́ entre altres espais o institucions.

3_Participació en exposicions/presentació de projectes/visionats… i similars… Fins a 5 punts

4_Participació d’artistes/agents culturals… residents a les IB en fires d’art contemporani nacionals-internacionals… Fins a 5 punts

5_Participació de galeries d’arts en fires, festivals i similars. Fins a 5 punts

 • Programació d’artistes i creadors de les Illes Balears.
 • Declaració responsable de compliment de les bones practiques en les relacions professionals amb els artistes amb especificació de les condicions de treball amb els artistes i les aportacions pròpies de l’espai als efectes de finançament del projecte en les diferents fases del projecte (documentació i disseny, producció, presentació pública, comunicació i difusió…)
 • Impuls d’encontres professionals per a la projecció dels artistes participants més enllà de la fira, festival…
 • Ressò mediàtic de l’esdeveniment i acceptació per part del públic (basat en l’històric i clipping de premsa).
 • Presència de programadors internacionals.

6_Interès estratègic del projecte (adequació a les línies estratègiques de promoció exterior de l’IEB): (màxim 3 punts)

 • Contribuir a la divulgació de projectes culturals de les Illes Balears de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals… fins a 3 punts (Acord de Consell de Govern de 12 de febrer de 2016 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2016) a través d’actuacions dins circuits professionals (museus i centres d’art amb programació estable, centres de residència per a creadors, participació a fires…); Actuacions dins circuits alternatius (espais no reglats, fora del circuit museístic, fires independents…); sortides a mercats a Espanya i la UE, o fora de la UE.

7_Trajectòria cultural i professional del creador/l’artista: (màxim 3 punts)

 • S’ha de valorar d’acord amb el punt de la seva carrera professional en el qual es troba el creador, independentment de la seva edat (emergents, mid-carrer, consolidat…retrospectiva).
 • La trajectòria professional (comprovable) i, si és el cas, la documentació addicional i/o les declaracions responsables aportades pel creador a petició de la comissió d’avaluació de les subvencions, han de servir per avalar la viabilitat/el poder dur a terme…etc el projecte proposat.
 • Del CV valorar aspectes com ara: projectes i exposicions individuals o col·lectius en espais privats, institucionals, art al carrer…; participació en projectes o accions artístiques participatives i col·laboratives amb compromís social (s’han d’incloure aquelles que ens presenten en formats més enllà dels convencionals); participació a fires d’art; participació en activitats de formació (com a participant o com a ponent/docent/…; premis o reconeixements lligats a la seva carrera artística; residències creatives; projectes d’investigació/experimentació…

8_Prestigi i trajectòria de l’espai que acull l’activitat i/o de l’entitat organitzadora: (màxim 3 punts)

 • S’ha de valorar d’acord amb el moment de vida de l’espai (emergents, mid-carrer, consolidats…).
 • La trajectòria de l’espai (comprovable) i, si és el cas, la documentació addicional i/o les declaracions responsables aportades pel creador a petició de la comissió d’avaluació de les subvencions, han de servir per avalar la viabilitat/el poder dur a terme…etc el projecte proposat.
 • Declaració responsable de compliment de les bones practiques en les relacions professionals amb els artistes amb especificació de les condicions de treball amb els artistes i les aportacions pròpies de l’espai als efectes de finançament del projecte en les diferents fases del projecte (documentació i disseny, producció, presentació pública, comunicació i difusió…)
 • Del CV de l’espai valorar aspectes com ara: projectes i exposicions individuals i/o col·lectives en espais; participació en projectes creatius amb compromís social (s’han d’incloure aquells que ens presenten en formats més enllà dels convencionals); participació a fires d’art; participació i organització d’activitats de formació; reconeixements lligats a la seva activitat; impuls de residències creatives; impuls de projectes d’investigació/experimentació…

9_Potencial de projecció exterior del projecte: (màxim 5 punts)

 • Col·laboracions i accions conjuntes amb altres Centres, xarxes de treball, agents exters… Co-creació.
 • Plans de promoció i publicitat… Pla de comunicació i difusió de l’equipament…
 • Difusió i reutilització d’obres produïdes des d’institucions públiques.
 • Incloure les produccions artístiques en xarxes i plataformes; relacionar els projectes amb altres sectors, com educació, treball social, empresa o turisme… Projectes transversals amb d’altres disciplines artístiques, ciència, etc.
 • Enfortir el vincles dels creadors amb el seu entorn més proper, com ara les associacions de veïns i/o els casals de barri; fomentar la co-creació i les coproduccions amb altres centres de la ciutat; fer noves aliances amb col·lectius d’experimentació i d’altres organitzacions; establir relacions de cooperació i col·laboració entre altres espais o institucions…
 • Documentació del projecte (catàleg, vídeo, textos… )
 • Ressò/visibilitat/rellevància de la proposta dins el context local/global.
 • Presentacions davant agents culturals professionals.
 • Itineràncies.
 • Inclusió en un esdeveniment internacional o programació paral·lela (fira, festival, biennal…)
 • Exposició i difusió d’artistes del context i d’activitats que reverteixin en l’entorn…

10_Presentació documental del projecte: (màxim 1 punt)

 • Expedient ben documentat i complet.

 

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s