REVISIÓ DE L’AAVIB SOBRE EL COMPLIMENT DE LES BONES PRÀCTIQUES CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES DE BINISSALEM 2015

Punto 6 “Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec dels concursants.”:

Entenem que l’Ajuntament ha de fer un esforç per pagar el transport de les obres (comprenem que es posin límits a la despesa per aquest concepte).

Punto 6 “L’Ajuntament no es responsabilitza de qualsevol desperfecte o pèrdua que pugui afectar les obres presentades durant el seu trasllat, emmagatzematge o exhibició” :
Entenem que l’Ajuntament ha de pagar les assegurances necessàries per una possible deterioració i extraviament de les obres.

Punto 7 “Amb les obres seleccionades i guardonades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Binissalem organitzarà una exposició al Casal de Cultura de Can Gelabert, entre el 12 de setembre i el 18 d’octubre de l’any corrent” + Punto 9 “…exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert…””… i exposició individual a la Sala “Es Polvorí” d’Eivissa…” “…exposició a la sala de la Fundació…” + Punto 10 “Ambdós premiats hauran de presentar una proposta d’imatge, per el disseny del programa d’actes i l’etiqueta del vi de les festes del Vermar de l’any 2016. Les propostes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Binissalem abans de dia 25 de febrer i la Comissió de festes n’escollirà una a l’efecte”
En tots aquest punts entenem q s’han d’aplicar les BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LES ARTS VISUALS

_Manual de les bones pràctiques professionals en les arts visuals: signat el 31 de gener de 2007 pel Ministeri de Cultura i les associacions professionals de l’Estat Espanyol.

Enllaç:

Haz clic para acceder a manual_buenas_practicas.pdf

_Decàleg de les bones practiques:

·        Respecte a la llibertat de creació i expressió.

·        Respecte als drets morals de l’artista.

·        Confiança, lleialtat i transparència.

·        Difusió de l’obra de l’artista.

·        Contracte per escrit.

·        Compliment dels drets econòmics de l’artista. (drets de autor).

·        Relació artista i galerista.

·        Remuneració econòmica del artista.

·        La producció artística i el suport a la recerca.

·        Professionalitat.

_Especial menció al contracte per escrit, producció i honoraris d’artista:

És important insistir que d’acord amb les “bones pràctiques” totes i cadascuna de les relacions professionals entre l’artista i un mediador o agent s’han de regular per un contracte per escrit, contracte el qual ha d’incloure la remuneració econòmica de l’artista pel treball realitzat o per la prestació de serveis que suposa la seva participació en una activitat artística, aquesta remuneració constitueix la base del seu reconeixement professional i no pot confondre’s amb el compliment d’altres drets econòmics ni – si escau· amb el finançament dels costos de producció de l’obra.

En aquest enllaç https://avvac.wordpress.com/2015/02/02/el-defensor-del-pueblo-con-avvac/ podeu llegir que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) a València va resoldre que la Conselleria ha de comprometre’s a realitzar un contracte per escrit amb tot artista visual que participi en alguna exposició o projecte,i que aquest contracte sempre haurà d’especificar una sèrie de punts entre els quals figuraran els honoraris de l’artista.

“Els contractes de cessió d’obra (inèdita o preexistent) per a la seva comunicació pública, com tot contracte, consta, entre uns altres, de les següents parts o apartats:

• Intervinents en el contracte (subjectes del mateix: autor i cessionari o espai d’art).
• L’objecte de contracte (la fi del mateix: cessió d’una obra, inèdita o
preexistent, per ser exhibida en unes instal·lacions).
• La durada del contracte (de l’exhibició).
• Assegurances i transport de l’obra.
• Incompliments del contracte.
• Contraprestació econòmica (preu o honoraris a abonar a l’autor).”

Punto 14. “El jurat estarà compost per artistes i crítics de rellevant trajectòria en el camp de les arts plàstiques, un representant del consistori, un representant de Disset, un representant de Fundació Baleària, un representant de la Fundació Michael Horbach i el guanyador de l’edició anterior d’aquest certamen”

Entenem que la participació de l’artista a un jurat ha de ser retribuït per la seva aportació professional. D’altra banda, entenem que, independentment de l’entitat que nomena, els membres del jurat haurien de ser professionals del sector de les arts visuals.

Les bases de certamen que ha revisat l’AAVIB són les següents:

1. Totes les obres que es presentin han de ser originals i no poden haver estat guardonades, ni exposades, en altres certàmens.

2. El tema de les obres i les tècniques que s’hi emprin han de ser lliures.

3. Cada artista pot presentar una obra com a màxim.

4. El termini de recepció de les obres començarà el dia 1 d’agost i finalitzarà el dia 1 de setembre. Les obres han de ser lliurades o trameses al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, entre les 18 i les 20 hores, de dilluns a divendres. Les obres que es trametin per agència s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Binissalem fent constar a la tramesa “Per al Certamen Internacional d’Arts Plàstiques –Vila de Binissalem–” i el seu lliurament ha de ser anterior a la finalització de l’esmentat termini. De cada obra s’expedirà el rebut corresponent.

5. Cada participant ha d’emplenar la butlleta d’inscripció i adjuntar-la a l’obra. En sobre tancat es presentarà el currículum que només s’obrirà en cas que l’obra sigui seleccionada o premiada. No s’admetran obres sense currículum ni currículums remesos per fax o correu electrònic. La butlleta degudament emplenada s’ha de presentar juntament amb l’obra, tant si es tramet per correu com si es lliura personalment.

6. Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec dels concursants. L’Ajuntament no es responsabilitza de qualsevol desperfecte o pèrdua que pugui afectar les obres presentades durant el seu trasllat, emmagatzematge o exhibició, encara que posarà el màxim esment en la seva atenció.

7. Amb les obres seleccionades i guardonades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Binissalem organitzarà una exposició al Casal de Cultura de Can Gelabert, entre el 12 de setembre i el 18 d’octubre de l’any corrent. A l’acte d’inauguració es farà pública la decisió del Jurat. Amb les obres es confeccionarà un pòster desplegable del qual es lliuraran 20 exemplars per artista.

8. L’acte de lliurament de premis se celebrarà el mateix dia de la inauguració, dins del programa d’actes de la LI Festa des Vermar.

9. Aquest Certamen està dotat amb els PREMIS següents:
Primer premi: Patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem, 2.500 €, exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert i exposició individual a la Sala “Es Polvorí” d’Eivissa en col·laboració amb Fundació Baleària.
Segon premi: Patrocinat per Disset Consultors en Comunicació, Ordinador portàtil Apple i en col·laboració amb Fundació Baleària, dos billets per a viatjar a qualsevol destinació de les Balears.
Premi Especial de Fotografia Michael Horbach: Patrocinat per la Fundació Michael Horbach, estància de fins a 6 setmanes a l’allotjament facilitat per dita fundació a Colònia (Alemanya), 1000€ per a la producció de l’obra i exposició a la sala de la Fundació.
Aquest premi no es podrà acumular als dos primers.

El jurat podrà atorgar una menció especial dotada amb 250€.

10. Ambdós premiats hauran de presentar una proposta d’imatge, per el disseny del programa d’actes i l’etiqueta del vi de les festes del Vermar de l’any 2016. Les propostes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Binissalem abans de dia 25 de febrer i la Comissió de festes n’escollirà una a l’efecte.

11. Les obres que no hagin estat seleccionades podran recollir-se, per part dels propietaris o dels seus representants autoritzats, entre l’1 i el 10 d’octubre, de les 17 a les 21 hores i de dilluns a divendres, al Casal de Cultura Can Gelabert. Caldrà presentar el resguard d’inscripció. S’entén que les obres no retirades abans d’aquesta data queden en propietat de l’Ajuntament.

12. Les obres seleccionades es podran recollir del dia 14 al 21 d’octubre al Casal de Cultura Can Gelabert, de les 17 a les 21 hores, prèvia presentació del resguard d’inscripció.

13. Les obres guardonades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Binissalem, Disset Consultors i Fundació Michael Horbach, respectivament.

14. El jurat estarà compost per artistes i crítics de rellevant trajectòria en el camp de les arts plàstiques, un representant del consistori, un representant de Disset, un representant de Fundació Baleària, un representant de la Fundació Michael Horbach i el guanyador de l’edició anterior d’aquest certamen. Els membres del jurat es donaran a conèixer dia 27 d’agost.

15. Els tres premis podran ser declarats deserts i els acords del Jurat seran inapel·lables.

16. Totes les incidències imprevistes en aquestes Bases seran resoltes pel Jurat.

17. El fet de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació.
No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s