>> TRaNsPaRèNcIa I bOnEs PrÀcTiQuEs (contracte per escrit, honoraris i producció)

picasion.com_e76707b080bb59296e8a87f6c3d706bfEl treball (en el temps) de l’AAVIB continua produint beneficis col·lectius pels artistes. En aquest sentit, la Fundació Palma Espais d’Art (FPEA) que gestiona el Solleric, entre d’altres equipaments culturals, ha comunicat a l’AAVIB varies qüestions: 1_Que, finalment, penjaran al seu web el projecte de direcció a un nou apartat de “documentació”. 2_La intenció de consensuar un document de “contracte per escrit” el qual realitzarà amb tot artista visual que participi en alguna exposició o projecte. 3_Que un concepte específic de “honoraris” pels artistes els sembla una de les qüestions a millorar. 4_Que duran a terme un “open call” per al pròxim cicle del Box27. En relació a aquestes qüestions, des de l’AAVIB s’ha insistir durant els últims anys que l’accés públic (consultant la web de la FPEA) al projecte de direcció de la Fundació és, especialment, una qüestió de transparència i de bones pràctiques professionals. També s’ha insistir durant els últims anys en la urgent necessitat d’adequar la gestió de la Fundació al codi de bones pràctiques en les arts visuals. Això significa, entre d’altres qüestions, que els artistes que treballin amb la FPEA ho facin amb un contracte per escrit, amb un pressupost per producció i amb uns honoraris dignes. En aquest sentit i en relació a les consultes i comunicacions recents que  l’AAVIB ha rebut de la FPEA volem compartir la informació que hem traslladat a la Fundació: _Al següent enllaç es pot trobar alguns models de contractes (després s’han d’adaptar a cada cas) https://avvac.wordpress.com/category/modelos-de-contrato/ <https://avvac.wordpress.com/category/modelos-de-contrato/> _Al enllaç > es pot llegir que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonòmic) a València va resoldre que la Conselleria  a partir d’ara ha de comprometre’s a realitzar un contracte per escrit amb tot artista visual que participi en alguna exposició o projecte, i que aquest contracte sempre haurà d’especificar una sèrie de punts entre els quals figuraran els honoraris de l’artista. “Els contractes de cessió d’obra (inèdita o preexistent) per a la seva comunicació pública, com tot contracte, consta, entre uns altres, de les següents parts o apartats: Intervinents en el contracte (subjectes del mateix: autor i cessionari o espai d’art). L’objecte de contracte (la fi del mateix: la cessió d’una obra, inèdita o preexistent, per ser exhibida en unes instal·lacions). La durada del contracte (de l’exhibició). Assegurances i transport de l’obra. Incompliments del contracte. Contraprestació econòmica (preu o honoraris a abonar a l’autor).” _El Manual de les bones pràctiques professionals en les arts visuals es trobar escanejat a l’enllaç següent: https://aavib.files.wordpress.com/2014/05/manual_buenas_practicas.pdf <https://aavib.files.wordpress.com/2014/05/manual_buenas_practicas.pdf>

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s